لیست کامل رشته ها


نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۳۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –مخابرات سیارکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتدکتری تخصصی1386/10/22فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/03/04فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال
مهندسی فناوری اطلاعات - آنالیز ورزشیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعال