لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۳۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1372/11/24منسوخ
مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابدکتری تخصصی1395/11/23فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلابکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05منسوخ
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هواکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعال
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوادکتری تخصصی1395/11/23فعال