لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۵۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوخ
مهندسی مخابرات هواپیماکارشناسی پیوسته1393/08/30فعال
مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)کارشناسی پیوسته1395/09/14فعال
مهندسی مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/22منسوخ
مهندسی مدیریت اجراییکارشناسی پیوسته1394/03/16منسوخ
مهندسی مدیریت صنایع نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/07منسوخ
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوخ
مهندسی مدیریت پروژهکارشناسی پیوسته1385/10/09منسوخ
مهندسی معدندکتری تخصصی1376/04/22منسوخ
مهندسی معدندکتری تخصصی1392/04/16فعال