لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۵۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۵٬۴۰۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوخ
مهندسی نانو فناوری گرایش نانو الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعال
مهندسی ناوبریکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25فعال
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوخ
مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوخ
مهندسی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1386/04/30فعال
مهندسی نساجیدکتری تخصصی1372/02/05منسوخ
مهندسی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19فعال
مهندسی نساجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعال