لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۵۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۵٬۴۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری تخصصی1392/01/18فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی پیوسته1391/12/06فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیردکتری تخصصی1392/01/18فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزیدکتری تخصصی1392/01/18فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعال
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتدکتری تخصصی1392/01/18فعال
مهندسی مکانیک در طراحی جامداتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوخ