لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۵۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۵٬۳۴۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی نقشه برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری کرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دوردکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اداره زمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/24منسوخ
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعال