لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۲۸۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-طراحی سازه های هوا فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوخ
مهندسی هوا فضا-مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوخ
مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1369/09/18منسوخ
مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیماکاردانی ناپیوسته1368/11/01منسوخ
مهندسی هوانوردی و مراقبت پروازکارشناسی پیوسته1395/04/27فعال
مهندسی هواپیماکارشناسی ناپیوسته1386/06/10منسوخ
مهندسی هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/06منسوخ
مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوخ
مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات (پیشنهادی دانشگاه تهران)کارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعال