لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۴۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی مکانیک در ماشین آلاتکارشناسی پیوسته1391/02/21منسوخ
مهندسی مکانیک طراحی جامداتدکتری تخصصی1376/04/08منسوخ
مهندسی مکانیک کشتیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوخ
مهندسی مکانیک گرایش احتراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعال
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/27فعال
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدکتری تخصصی1376/04/08منسوخ
مهندسی مکانیک گرایش تحلیل خرابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعال
مهندسی مکانیک گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعال