لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۳۴۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوخ
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیدکتری تخصصی1396/02/23فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعال
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/15فعال
مهندسی نقشه‌برداریکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوخ
مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعال
مهندسی نگهداری وتعمیر بالگرد ( خاص نظامی )کارشناسی پیوسته1393/11/21فعال