لیست کامل رشته ها

نمایش ۴٬۰۶۱ تا ۴٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۴۶۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هادکتری تخصصی1394/12/09فعال
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعال
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعال
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماندکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعال
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعال
مهندسی مکانیکدکتری تخصصی1376/04/08منسوخ
مهندسی مکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعال
مهندسی مکانیکدکتری تخصصی1392/04/09فعال
مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1393/12/25فعال
مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1388/10/19فعال