لیست کامل رشته ها

نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخ
آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوخ
آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوخ
آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادکارشناسی ناپیوسته1382/09/22منسوخ
آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال