لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۶۸۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
کنترل ترافیککاردانی ناپیوسته1397/04/03فعال
کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوخ
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوخ
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوخ
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعال
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوخ
کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوخ
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوخ
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوخ
کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوخ