لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۰۹ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوخ
گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوخ
گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعال
گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوخ
گوشت و فراورده‌های گوشتیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوخ
گیاه شناسیدکتری تخصصی1372/10/26منسوخ
گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعال
‌بهره برداریکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوخ
‌مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوخ