لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
کلام اسلامیدکتری تخصصی1385/09/11فعالتدوین
کلام امامیهدکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوین
کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوین
کلام تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوین
کلام شیعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوین
کلام شیعه گرایش امامتدکتری تخصصی1390/10/10فعالتدوین
کلام فلسفه و ادیان رشته ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوین
کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوین
کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوین
کلام گرایش کلام اسلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوین
نمایش ۵٬۷۷۱ تا ۵٬۷۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.