لیست کامل رشته ها

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخ
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعال
آشپزیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوخ
آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخ
آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخ
آفریقاشناسی سیاسی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخ
آلودگی محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1378/01/29فعال
آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/06/13فعال