لیست کامل رشته ها

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آمادکارشناسی پیوسته1378/08/09منسوخ
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوخ
آماردکتری تخصصی1390/02/10فعال
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعال
آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوخ
آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعال
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعال
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعال
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعال
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27فعال