لیست کامل رشته ها

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27فعال
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوخ
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخ
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوخ
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعال
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخ
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعال
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعال
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخ
آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28فعال