لیست کامل رشته ها

نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28فعال
آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعال
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعال
آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعال
آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوخ
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخ
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعال
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخ
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخ
آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعال