لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۲۱ تا ۹۳۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
تکنولوژی صنعتیکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوخ
تکنولوژی صید و بهره برداریکاردانی ناپیوسته1375/07/15منسوخ
تکنولوژی فرآوری پشم و پوستکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوخ
تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعال
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعال
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعال
تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعال
تکنولوژی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/11/06منسوخ
تکنولوژی مواد غذاییکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعال
تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز)کارشناسی پیوسته1369/10/16منسوخ