لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدوین
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوین
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوین
تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوین
تکنولوژی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/11/06منسوختدوین
تکنولوژی مواد غذاییکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوین
تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز)کارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوین
تکنولوژی پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوین
تکنولوژی چوبکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوین
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوین
نمایش ۹۳۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.