لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۳۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوخ
تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1386/04/02منسوخ
تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوخ
تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخ
تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوخ
تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخ
تکنیک خودروهای نظامی (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1374/07/16منسوخ
تکنیک های فروشکاردانی ناپیوسته1398/05/08فعال
جامعه شناسیدکتری تخصصی1378/04/20فعال
جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/16فعال