لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۴۱ تا ۹۵۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعال
جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعال
جامعه شناسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24فعال
جامعه شناسی دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/20فعال
جامعه شناسی شهریکاردانی ناپیوسته1384/12/20منسوخ
جامعه شناسی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعال
جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08فعال
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعال
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعال
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعال