لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوخبازنگری
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغیکاردانی ناپیوسته1387/08/05منسوختدوین
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوین
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/07/19منسوختدوین
تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1386/04/02منسوخبازنگری
تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوخبازنگری
تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوین
تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوین
تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخبازنگری
تکنیک خودروهای نظامی (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1374/07/16منسوختدوین
نمایش ۹۴۱ تا ۹۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.