لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۵۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعال
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعال
جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعال
جدول و سرفصل دروس عمومیکارشناسی پیوسته1392/07/02فعال
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوخ
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعال
جرم یابیدکتری تخصصی1392/06/03فعال
جریانهای کلامی معاصردکتری تخصصی1390/02/10فعال
جریه (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوخ
جریه راه آهنکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوخ