لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
تکنیک های فروشکاردانی ناپیوسته1398/05/08فعالتدوین
جامعه شناسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوین
جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/16فعالتدوین
جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوین
جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگری
جامعه شناسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24فعالتدوین
جامعه شناسی دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/20فعالتدوین
جامعه شناسی شهریکاردانی ناپیوسته1384/12/20منسوختدوین
جامعه شناسی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوین
جامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08فعالتدوین
نمایش ۹۵۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.