لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۵٬۸۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
فلسفه منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگیکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی - کاغذکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی با گرایش جاجیمکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی با گرایش فرش گلیمکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی با گرایش فلزکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی با گرایش کاغذکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – استخوان – عاج – خاتمکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ