لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۵۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیای پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
جلب مشارکتهای مردمیکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوخ
جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/12/02فعال
جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02فعال
جنگ الکترونیکدکتری تخصصی1393/10/17فعال
جنگلکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوخ
جنگل داری جامع (اگروفارستری)کاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوخ
جنگلداریدکتری تخصصی1373/12/17منسوخ
جنگلداری جامعکارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوخ
جنگلداری جامع (آگروفارستری)(فقط یک دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1384/09/12منسوخ