لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۵۸۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیا ی نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/08/08منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/06/08منسوخ
جغرافیای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعال
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1377/01/30منسوخ
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1390/07/23منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخ
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1395/08/16فعال
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخ
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعال