لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۵۰۲ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوخ
جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوخ
جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی)کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23فعال
جغرافیای نظامیدکتری تخصصی1392/04/23فعال
جغرافیای نظامی ( مطالعات دفاعی و امنیتی )کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیای پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
جلب مشارکتهای مردمیکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوخ