لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۲۸۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاریدکتری تخصصی1386/06/17منسوخ
حرفه ای پدافند غیرعاملکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعال
حروف چینیکاردانی ناپیوسته1380/04/03منسوخ
حسابداریدکتری تخصصی1372/08/30منسوخ
حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1363/11/27منسوخ
حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعال
حسابداریکارشناسی پیوسته1362/05/11منسوخ
حسابداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوخ
حسابداریکاردانی ناپیوسته1366/06/21فعال
حسابداریدکتری تخصصی1394/11/17فعال