لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۲۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1390/11/18منسوخ
حرفه ای امور دفتریکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعال
حرفه ای بازیگریکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعال
حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعال
حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعال
حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولینکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعال
حرفه ای حسابداری سلامتکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعال
حرفه ای دوخت های سنتی ایرانکاردانی ناپیوسته1395/11/24فعال
حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعال
حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعال