لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
آینده پژوهی گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوین
اتوبوسرانی درون شهریکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوین
اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوین
احیای اکوسیستمدکتری تخصصی1398/12/04فعالتدوین
اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگری
اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوین
اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوین
اخلاق زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوین
اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04منسوختدوین
اخلاق گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگری
نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۶۶۴ مورد.