لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۴۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جنگل داری جامع (اگروفارستری)کاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوخ
جنگلداریدکتری تخصصی1373/12/17منسوخ
جنگلداری جامعکارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوخ
جنگلداری جامع (آگروفارستری)(فقط یک دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1384/09/12منسوخ
جنگلداری و پارکهای جنگلیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوخ
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/22فعال
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1384/04/25منسوخ
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخ
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوخ
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخ