لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
جغرافیای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23فعال
جغرافیای نظامیدکتری تخصصی1392/04/23فعال
جغرافیای نظامی ( مطالعات دفاعی و امنیتی )کارشناسی پیوسته1387/08/11منسوخ
جغرافیای پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوخ
جلب مشارکتهای مردمیکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوخ
جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/12/03فعال
جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/02فعال
جنگ الکترونیکدکتری تخصصی1393/10/17فعال
جنگلکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوخ
جنگل داری جامع (اگروفارستری)کاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوخ