لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
ژئومورفولوژی گرایش نظریدکتری تخصصی1391/10/10منسوخ
ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1395/12/01فعال
ژنتیک و به نژادی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعال
کار آفرینیدکتری تخصصی1388/06/07فعال
کارآفرینیدکتری تخصصی1395/11/23فعال
کتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی1373/04/26منسوخ
کشاورزی هسته ایدکتری تخصصی1387/04/29منسوخ
کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوخ
کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوخ
کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوخ