لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
مرمت آثار فرهنگی – خشت، آجرکاشیکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – سفال، شیشه و چینیکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – سنگکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – فلزکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – فیلم و عکسکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – مواد پلیمریکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – نقاشیکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – نمونه های حیاتی (جانوری و گیاهی)کاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – پارچه و بافتهکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ
مرمت آثار فرهنگی – چرم و پوستکاردانی پیوسته1377/01/30منسوخ