لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
طراحی نقش پارچه – چاپکاردانی پیوسته1378/05/03منسوخ
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/09/08منسوخ
طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخ
طراحی و ساخت خودروهای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوخ
طراحی و مهندسی پتروشیمیکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوخ
طراحی و مهندسی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
طراحی ومهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوخ
طراحی پارچه و لباسکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوخ
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوخ
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوخ