کارشناسی ناپیوسته

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه
بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوین
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوین
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته1370/04/16فعالتدوین
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.