دکتری تخصصیphd


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوخ
اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
اقتصاد کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
اقتصاد کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعال
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعال
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعیدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1395/09/14فعال
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوخ