کارشناسی ناپیوسته


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1380/02/09فعال
مهندسی آبیاریکارشناسی ناپیوسته1370/10/15فعال
مهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوسته1370/10/15فعال
مهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعال
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعال
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعتکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعال
مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعال
مهندسی ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعال
مهندسی منابع طبیعی - احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعال
مهندسی منابع طبیعی- شیلاتکارشناسی ناپیوسته1371/10/27فعال