آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۲۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۸ کد : ۱۸۱۴۱ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۹۰۶۱

آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 35 ماده و 26 تبصره در جلسه 803 مورخ 8/5/91 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید.​


( ۳۳ )