بخشنامه تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-1392

۲۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۸ کد : ۱۹۴۰۴ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۲۴۰۴

تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-1392 از نیمه دوم شهریور ماه آغاز می شود. توصیه می شود دانشگاهها ترتیبی اتخاذ کنند :
الف- برگزاری کلاسهای حداقل برای دو هفته در شهریور ماه صورت پذیرد
ب- شروع نیمسال دوم تحصیلی نیز به گونه ای ​تعیین شود که بخش قابل توجهی از نیمسال جاری در سال جاری (بهمن و اسفند) برگزار شود.


( ۳ )