مصوبه پنجاهمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان مورخ 19/12/88

۲۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۸ کد : ۲۳۶۳۱ آرشیو قدیمی
تعداد بازدید:۷۹۶
1- ظرفیت پذیرش 10 درصد برتر دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی حائز شرایط آیین‌نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86 در دوره کارشناسی ارشد به 20 درصد افزایش یافت. دانشگاهها باید 50 درصد از مجموع ظرفیت مذکور را صرفاً از بین دانشجویان ممتاز سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جذب نمایند.
2- دانشجویان ممتاز، با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده 5 آیین‌نامه مذکور، می‌توانند در صورت شرکت در آزمون ورودی دوره بالاتــر و کسب حدنصاب علمـی برابر 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در رشته – محل مورد تقاضا پذیرفته شوند./
شایان ذکر اینکه مصوبه مذکور  از سال تحصیلی 90-1389 در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری قابل اجرا است.