اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی گروه برنامه ریزی مهندسی معدن با نمایندگان بخش صنعت و دانشگاه های مجری رشته ی مهندسی معدن
برگزاری جلسه ی هم اندیشی گروه برنامه ریزی مهندسی معدن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزاری جلسه هم اندیشی گروه برنامه ریزی مهندسی معدن با نمایندگان بخش صنعت و دانشگاه های مجری رشته ی مهندسی معدن گالری

جلسه ی هم اندیشی گروه برنامه ریزی مهندسی معدن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۹۶ به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید

ادامه مطلب