آئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۱ خرداد ۱۳۹۷