آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ و بعد از آن

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۶ اسفند ۱۳۹۳