آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۰ مهر ۱۳۸۹