آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه یکپارچه ۲ دوره های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( ویژه دانشگاه های سطح ۱و۲ دولتی)آیین نامه‌ها۳۰ دی ۱۳۹۶
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآیین نامه‌ها۲۴ بهمن ۱۳۹۴
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوستهآیین نامه‌ها۲۱ آذر ۱۳۹۷
آئین نامه دوره های آموزشی کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال ۹۱آیین نامه‌ها۰۸ مرداد ۱۳۹۱
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکیآیین نامه‌ها۰۶ تیر ۱۴۰۰
آئین نامه کمسیون همگرایی علومآیین نامه‌ها۰۳ اسفند ۱۳۹۹
شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی وزارت خانه های علوم و بهداشت و درمانآیین نامه‌ها۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و مقررات۱۶ آبان ۱۳۸۴
آئین نامه دوره دکتری تخصصی (PH.D) نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸آیین نامه‌ها۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ و بعد از آنآیین نامه‌ها۱۶ اسفند ۱۳۹۳
آئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآیین نامه‌ها۰۱ خرداد ۱۳۹۷
آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاترآیین نامه‌ها۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی به صورت مجازی با اولویت دروس پایه و عمومی شماره ۶۴۸آیین نامه‌ها۱۷ شهریور ۱۳۸۶
آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوستهآیین نامه‌ها۱۶ اسفند ۱۳۹۳
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵آیین نامه‌ها۲۷ خرداد ۱۳۹۳
اصلاح مدرسی معارف اسلامیقوانین و مقررات
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیقوانین و مقررات۱۶ آبان ۱۳۸۴
جایگرینی درس دانش خانواده و جمعیت با درس جمعیت و تنظیم خانوادهقوانین و مقررات۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
اصلاح درس دانش خانوادهقوانین و مقررات۰۶ شهریور ۱۳۹۲
اصلاحیه آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاترآیین نامه‌ها۱۵ تیر ۱۳۹۲