آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه یکپارچه ۲ دوره های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( ویژه دانشگاه های سطح ۱و۲ دولتی)آیین نامه‌ها۳۰ دی ۱۳۹۶
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآیین نامه‌ها۲۴ بهمن ۱۳۹۴
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوستهآیین نامه‌ها۲۱ آذر ۱۳۹۷
آئین نامه دوره های آموزشی کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال ۹۱آیین نامه‌ها۰۸ مرداد ۱۳۹۱
آئین نامه کمسیون همگرایی علومآیین نامه‌ها۰۳ اسفند ۱۳۹۹
شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی وزارت خانه های علوم و بهداشت و درمانآیین نامه‌ها۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیقوانین و مقررات۱۶ آبان ۱۳۸۴
آئین نامه دوره دکتری تخصصی (PH.D) نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸آیین نامه‌ها۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ و بعد از آنآیین نامه‌ها۱۶ اسفند ۱۳۹۳
آئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآیین نامه‌ها۰۱ خرداد ۱۳۹۷
آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاترآیین نامه‌ها۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
آیین نامه دوره های کاردانی و کارشناسی به صورت مجازی با اولویت دروس پایه و عمومی شماره ۶۴۸آیین نامه‌ها۱۷ شهریور ۱۳۸۶
آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوستهآیین نامه‌ها۱۶ اسفند ۱۳۹۳
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵آیین نامه‌ها۲۷ خرداد ۱۳۹۳
اصلاح مدرسی معارف اسلامیقوانین و مقررات
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیقوانین و مقررات۱۶ آبان ۱۳۸۴
جایگرینی درس دانش خانواده و جمعیت با درس جمعیت و تنظیم خانوادهقوانین و مقررات۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
اصلاح درس دانش خانوادهقوانین و مقررات۰۶ شهریور ۱۳۹۲
اصلاحیه آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاترآیین نامه‌ها۱۵ تیر ۱۳۹۲
تقویم آموزشی سال ۹۲قوانین و مقرراتمنسوخ شده۲۸ خرداد ۱۳۹۲