آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D ) ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و بعد از آنآیین نامه‌ها۲۴ بهمن ۱۳۹۴
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکیآیین نامه‌ها۰۶ تیر ۱۴۰۰
آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاترآیین نامه‌ها۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوستهآیین نامه‌ها۲۱ آذر ۱۳۹۷
آئین نامه دوره دکتری تخصصی (PH.D) نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸آیین نامه‌ها۳۰ خرداد ۱۳۸۸
آئین نامه دوره های آموزشی کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال ۹۱آیین نامه‌ها۰۸ مرداد ۱۳۹۱
آئین نامه کمسیون همگرایی علومآیین نامه‌ها۰۳ اسفند ۱۳۹۹
آئین نامه یکپارچه ۲ دوره های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( ویژه دانشگاه های سطح ۱و۲ دولتی)آیین نامه‌ها۳۰ دی ۱۳۹۶
آئین نامه یکپارچه آموزش دوره های تحصیلی ( کاردانی/کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتیآیین نامه‌ها۰۱ خرداد ۱۳۹۷
آیین نامة ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاترآیین نامه‌ها۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶
آیین نامة تحصیل همزمان دانشجویانِ دارای استعدادهای درخشان در دو رشتة تحصیلی در مقطع کارشناسیآیین نامه‌ها۲۵ آذر ۱۳۸۳
آیین نامة تسهیلات پژوهشی ویژة دانشجویان ممتازآیین نامه‌ها۲۶ فروردین ۱۳۸۱
آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی - پیوسته وناپیوستهآیین نامه‌ها۱۶ اسفند ۱۳۹۳
آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتریآیین نامه‌ها۰۸ آبان ۱۳۸۹
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوستهآیین نامه‌ها۰۸ مرداد ۱۳۹۱
آیین نامه اعطای بورس دکتری برای ارتقای سطح علمی مربیانآیین نامه‌ها۰۱ مرداد ۱۳۸۹
آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتازآیین نامه‌ها۲۰ تیر ۱۳۷۹
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتری -از سال ۹۴-۹۵آیین نامه‌ها۲۷ خرداد ۱۳۹۳
آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشانآیین نامه‌ها۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰
آیین نامه دوره دکتری(Phd)آیین نامه‌ها۰۸ آبان ۱۳۸۹